Airbnb: een voorbeeld van een driedubbele hack

  • De “integratie” met Craigslist waar zoekertjes op Airbnb automatisch ook op Craigslist verschenen. Die laatste blokkeerde dit onmiddellijk toen ze het ontdekten maar toen was Airbnb al heel groot geworden en hadden ze Craigslist niet meer nodig om te groeien.
  • Airbnb had opgemerkt dat zoekertjes voor het verhuren van vakantiehuizen tot 7 keer meer verhuurden als er ook mooie foto’s van het pand/omgeving bijstonden. De 2 oprichters van Airbnb, die zelf amateur-fotograaf waren, gingen letterlijk op de deuren kloppen van fotoloze advertenties op concurrente websites om mits de “verhuis” van de advertentie naar Airbnb gratis professionele foto’s trokken.
  • In vele steden met een machtige hotellobby, zoals New York, werd Airbnb het leven zuur gemaakt door de beleidsmakers en politiekers. Toen de orkaan Sandy massaal mensen dakloos maakte besloot Airbnb om gratis hun site ter beschikking te stellen aan iedereen die de mensen in nood wou opvangen. Dit voorstel werd algauw een PR stunt waarbij zowel de burgemeester van New York als het management van Airbnb samen een pers-release uitbrachten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *